viiva

 

TIETOSUOJALAUSEKE: Family Support House

 

#1 Suomeksi
#2 In English

 

#1 SUOMEKSI / IN FINNISH

Family Support House kehittää perheitä tukevia mobiilipohjaisia työvälineitä perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja mobiilipelejä perheille. Yrityksen julkaisemat sovellukset eivät sisällä työkaluja käyttäjien tietojen keräämiseksi, emmekä vaadi tietojen luovuttamista sovellusten käytölle.

Käytämme tarvittaessa kolmansien osapuolien tarjoamia työkaluja seuraamaan kaikkien käyttäjien toimintaa sovelluksissa. Nämä tiedot eivät ole yksilöityjä, vaan antavat meille keinon tarkastella esimerkiksi sovelluksien asennuksien määrän, aktiiviset käyttäjät, sovelluksen poistaneiden käyttäjien määrä sekä muuta yleistä tietoa. Näillä tiedoilla pyrimme saamaan paremman kuvan sovelluksien käyttöasteesta ja tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen myös tulevaisuudessa.

Kolmansien osapuolien palveluihin lukeutuu mm.

– Google sovelluskaupan (Google Play) tarjoamat palvelut

– Apple sovelluskaupan (Appstore) tarjoamat palvelut

Sähköposteja, luottokorttitietoja, käyttäjien nimiä tai muuta henkilökohtaista tietoa ei tallenneta (tai ole saatavilla) Family Support House -yrityksellä. Jos kuitenkin haluat lisätietoja palveluistamme, voit ottaa meihin suoraan yhteyttä: info@fasuhouse.com

Yrityksen nimi: Family Support House Oy

y-tunnus: 2688549-2

Puhelinnumero: +358 44 2527512

Sähköposti: info@fasuhouse.com

#2 IN ENGLISH / ENGLANNIKSI

Family Support House develops mobile-based applications to support families and tools for professionals who work with families. Applications published by Family Support House does not include tools or other ways to collect user data and we also don’t insist on our users to share any data with us in order to use our services.

We may use tools offered by third parties to track our users in general. This information never includes personal data or any way to identify the actual user. As an example, this data allows us to track information: the total amount of installs, the total amount of active users on our application(s), the total amount of users who have uninstalled our application and other general information. With this information, we aim to understand our users more properly and to offer the best possible user experience in the future as well.

Example of our third-party providers:

– Google application store (Google Play) developer services

– Apple application store (Appstore) developer services

Emails, credit card information, user names or other personal data is not stored (and is not available) for Family Support House. If you still would like to ask us anything related to your privacy, you can contact immediately by email: info@fasuhouse.com

Company name: Family Support House Oy

Company identifier number (Finland): 2688549-2

Phone number: +358 44 2527512

Email: info@fasuhouse.com